Disclaimer

Deze website is eigendom van Vitala bvba (verder “Vitala”).
E-mail: info@vitala.be 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vitala of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vitala levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vitala de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Vitala kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via bovenvermeld e-mailadres.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vitala geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Vitala kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Vitala verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Vitala hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijven en een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Vitala. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vitala, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Vitala kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Vitala-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Vitala-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

GDPR

Uw Vitala instituut doet er alles aan om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). De belangrijkste wijziging van deze nieuwe richtlijn is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen. Hieronder geven we graag een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt.

Welke gegevens verzamelen wij:
Naam en voornaam, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, huidtype, enz..

Waarom verzamelen wij deze gegevens:
Vitala heeft deze gegevens nodig voor het maken van uw afspraken, u een bevestiging en een herinnering te sturen, alsook u te informeren over de nieuwigheden en promoties en voor het verbeteren van uw klantervaring/ klantenservice. Tevens kunnen wij onze producten en diensten beter aanpassen op de vraag en of reviews van onze klanten.

Hoe verzamelen we deze gegevens:
Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw aanvraag/aanmelding via telefoon, ons Resengo online agendasysteem of per email . bij het plaatsen van een reservering of bij het door u opvragen van bepaalde info. Ook verzamelen wij de gegevens die u invult via het aanmeldings- en contactformulier op onze website..

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

 • - Resengo: ons reserverings-, administratie- en mailsysteem
 • - Vitala personeel
 • - Cortofisc: Onze boekhoudsysteem

Wij delen uw gegevens niet met derden. 

Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd.

Wij hebben uw toestemming nodig!

Wij hebben uw gegevens nodig voor onze dagelijkse werkzaamheden en om u juist te informeren: voor het versturen van bevestigingsmail, opstellen van offertes, verwerken van uw klantenkaart en abonnementen, uw persoonlijke fiche bij te houden en het verbeteren van onze producten en diensten door u hierover op de hoogte te houden.

Indien u wenst dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, stuur dan een email naar info@vitala.be en geef aan vanaf wanneer wij de gegevens uit ons systeem dienen te verwijderen.Wij zullen dan onmiddellijk al uw gegevens verwijderen. Dit betekent immers dat uw aanmeldingen en reservaties niet meer door ons kunnen worden verwerkt en u niet meer op de hoogte wordt gehouden van belangrijk nieuws of interessante acties.

Indien wij geen email ontvangen gaan wij ervan uit dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. 

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies (noodzakelijk)

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
webhero_sessionHuidige domeinLinken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)Tot na de sessie
XSRF-TOKENHuidige domeinEen token om formulieren te beschermen tegen spamTot na de sessie


Andere cookies

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
_gagoogle.comdirect2 jaar
_ga_4EE21TQRTRgoogle.com
direct
2 jaar
_gat_UA-159170061-16google.com
direct
tot na de sessie
_gidgoogle.com
direct
1 dag


Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Huisregels, varia en praktische richtlijnen

 • Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk om de peuken te doven in de daartoe bestemde voorziening bij de hoofdingang.
 • Het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.
 • Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de whirlpools van VITALA BVBA (verder vermeld als VITALA) toe te voegen of aan te brengen.
 • Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van VITALA, behoudt VITALA zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken.
 • De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).
 • Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.
 • Ontvangen betalingen van voorschotten of boekingen worden niet terugbetaald, maar de klant kan deze binnen een bepaalde tijdspanne opnemen als een tegoed, in afspraak met Vitala bvba
 • Als u een gemaakte afspraak wenst te annuleren vragen wij u vriendelijk om met het volgende rekening te willen houden:
  • annuleringen tot 24u op voorhand zijn gratis.
  • annuleringen minder dan 24u maar meer dan 12u op voorhand worden voor 50% aangerekend.
  • annuleert u minder dan 12u op voorhand of verwittigt u helemaal niet dan wordt de integrale prijs van de behandeling in rekening gebracht.
  • ontvangen betalingen van voorschotten voor tijdig geannuleerde boekingen worden niet terugbetaald, maar de klant kan deze binnen een bepaalde tijdspanne opnemen als een tegoed, in afspraak met Vitala BV.
  • Voor de behandelingen in ons instituut en kapsalon rekenen wij een zondagssupplement van 10%

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x